top of page

TANGINA STONE

Intervjuad i samband av albumet 'Pisces' [IMG Records Llc]


Bildrättigheter, Neriah McBain.


En hel del artister placeras i kategorier, men den som däremot försöker placera dig i en får det svårt. Som svart, kvinna, lesbisk, lika bra på eg-en hand som du är i rum med andra, så väl som att ha ett sound som väl hämtar från i stort sett alla genrehörn det finns att hämta från. Har det alltid varit lätt för dig att lyssna på dig själv och inte acceptera en ruta som andra försökt stoppa in i dig i för att istället bara få vara dig själv?

– Vi jobbar i en utmanande industri som ibland kan berätta saker om oss själva och våra karriärer som inte är sanna. Vi kan därför säga till oss själva att vårt arbete bara är viktigt om det är avsett för konsum-tion av andra. Det har inte alltid varit lätt att lyssna på mig själv eller undvika de kategorier, rutor, vi kan hamna i om vi inte är försiktiga. Att ta sig hit har tagit år av övning, misslyckanden, och ett evigt eng-agemang för tillväxt, expansion, och radikalt självaccepterande. Det är ett fortfarande pågående arbete... jag har fortfarande mycket kvar att göra för att tysta rösterna som kan få mig att tvivla på mig själv & mina ideer. 'Pisces' är ett projekt som föddes av att jag vann en strid som jag i stunder vinner. Jag lutade mig in i det som gör mig annorl-unda och delade bara det som jag hade på hjärtat i hopp om att detta skulle nappa på andras hjärnsträngar med. Om än för en liten stund.


Alla de här låtarna på 'Pisces'-albumet är så viktiga för mig eftersom de representerar min egen cykel, under min resa till att bli mig själv.


Vad har det, att kunna se världen med dina helt egna ögon, betytt krea-tivt. Har det "öppnat upp några dörrar". Kan du se något före och efter?

– I en viss tid, av min karriär, så låg mitt fokus på att skapa musik för att passa in i industrin. Jag ville paketera mig själv och mitt arbete på ett sätt som kändes relevant för hur industrin lät och kändes då. Men det här var före... före jag insåg att nått sånt inte var hållbart, före jag visste att jag och det jag erbjöd världen var tillräckligt. Efter jag hade insett detta saker började jag göra musik som utmanar hur industrin ser ut och göra betydande försök till att utmana kategoriserande och den brist på utrymme som skapats åt svarta artister, så som jag själv.


Din mamma gav dig ett förnamn som betyder gåva. Och åh tog du ägan-deskap över det. Jag är glad att du inte berövat dig själv att vara du, då det också innebär att vi fått ta del av den unika röst som är du. Vad be-tyder det för dig att ha musik som ett sätt att uttrycka den här rösten?

– Jag skapar för att läka, för att dokumentera mitt liv, och för att do-kumentera min tillväxt. Jag skapar för att markera viktiga ögonblick, milstolpar, kärlekshistorier, och insikter. Jag skapar för att knyta an till andra. För att normalisera att prata om de svåra sakerna, och för att uppmuntra andra till kärlek, och vara närvarande utan fördomar.


Om ditt första album från 2017 var ett samtal om mental hälsa. Vad för det här albumet samtal om. Är det just den här egna tillväxten du haft?

– Det här albumet handlar om en cykel av transformation. Transfor-mation, vilket innebär början och slutet på en cykel, är vad detta var menat att vara. 'Pisces', fiskarna, är det sista tecknet i zodiak-kalend-ern och jag började skriva detta albumet under fiskarnas säsong och på höjden av pandemin, vilket blev slutet på en cykel, en tid vi varit i.


Men även början på en ny.


Fiskarna i våra liv sägs vara de mest känslomässiga och empatiska per-sonerna en kan ha med sig i livet. Det är de människorna som ofta finns där för andra. Vilka är de människor du är tacksam för att ha nära dig?

– Jag har så mycket kärlek i mitt liv. Jag är tacksam för alla mina vän-ner, mina partners och det team som hjälper mig att göra min musik möjlig. Jag har haft ett tufft år hittills och skulle inte ha tagit mig ige-nom det utan detta vackra stödsystemet som jag har haft tillgängligt.


Var det ett tufft album med?

– Det brände sakta. Det byggdes gradvis upp. Att bygga detta album-et var ett arbete byggt på kärlek där jag gav mig själv ett utrymme att kunna utforska och leka. Jag försökte först efter förstå mig på vad de mer "experimentella" aspekterna var. Det har varit många olika iter-ationer av detta projektet, men allt kretsade kring samma koncept & känslor som jag bearbetade. Men det var väldigt annorlunda från att göra det första albumet. 'Pisces' är jag som ventilerar, varav det sed-an blev till ett album... mitt första album var alltid menat att vara ett.


Vilket utrymme ger du dig själv nu. Tar du en minut eller pushar du på?

– Jag är mitt i en stor flytt. Att flytta är också svårt. Men jag arbetar i och med en miljon projekt. Jag håller på att fokusera om på dom och förbereder mig för att ta några stora karriärsteg. Det är en vacker tid men det har varit stressigt.. jag har egentligen inte riktigt haft chan-sen än att bara sitta i de stora känslorna kring att 'Pisces' har släppts.


Jag kommer ta den tiden, snart...


INTERVJU DE DANIEL JOHN
bottom of page