top of page

ANNA LEEWORTHY

Intervjuad i samband av EP-skivan 'Fever Dream' [Independent]


Bildrättigheter, Press.


Vad inspirerade dig att skriva denna EP-skivan. Vad håller det samman?

– 'Fever Dream', EP-skivan, omfattar min personliga resa under dom senaste åren. Att navigera mig själv i en flytt mellan stater, restrikti-onerna som varit i samhället, personliga förhållanden, och i karriär-en har alla tagit en större del på min mentala hälsa än jag har insett, och eftersom jag bearbetar saker genom min musik, så är det i slut-ändan min råa ärlighet som håller ihop vartenda spår på EP-skivan...


Det finns ett så naturligt flöde i din musik, att jag ser det gå lika lätt fr- amför mig då du skriver. Hur brukar din process vara då när du skapar?

– Flödet är allt när det kommer till att skriva för mig. Vissa av dagar-na så kan jag sitta i timmar och skriva låt efter låt men eftersom mitt skrivande kräver att jag tar så mycket känslomässigt ur mig själv kan jag aldrig tvinga fram någonting, så är det för mig. Det är aldrig någ-ot jag kan forcera. Jag skriver på olika vis beroende på omständighe-terna! Beroende på miljön! Ibland så är det att jag sitter vid ett piano, men ofta börjar det i jam med producent. Eller att nynna till att beat.


Vad betyder det för dig personligen att ha med dig musik i ditt egna liv?

– Musik har blivit till en integrerad del av mig... något som alltid blev avfärdat som en "hobby", har nu inte bara blivit en enormt stor del av hur jag får kontakt med människor och bearbetar saker utan även en inkomstkälla jag lever på. Musik har gett mig möjligheter att resa, att träffa absolut livs givande människor och att göra det som jag älskar, tillsammans med de som jag älskar. Musiken... både att framföra den och att skriva den... är verkligen en slags förlängning utav vem jag är.


Kan du... måhända, fortfarande minnas den allra första texten du skrev?

– Det kan jag verkligen! Jag skrev många låtar när jag var väldigt ung, men den första färdigställda låttexten jag kan komma ihåg att jag sk-rev hette 'Boundaries'. Jag gick i årskurs fem, och texten gick så här...


"I am pushing boundaries, stretching the limits, crossing over lines".


Vilken rebell!


Din mamma är även hon sångerska. Fick du din musikpassion av henne?

– Min mamma är en fantastisk sångerska! Min egen musik-ådra kom definitivt ifrån hennes sida av familjen. Det var min mammas sångr-öst som tillät mig att själv lära mig "harmonisera" ifrån en tidig ålder.


Vilka skulle du säga är artisterna som påverkat den musik du gör i dag?

– Jag är influerad av så mycket nuförtiden. Jag tycker att det är gans-ka så svårt att peka ut artister eftersom att jag ständigt lyssnar på en så stor mängd olika personer. Jag är inspirerad av Tones & I, CXLOE.


Och ärligt talat... alla mina musikvänner.


Att få kontakt med människor har blivit allt viktigare för mig, det här är något jag verkligen har kämpat med att göra år efter år. Men nu så finner jag mig själv vara omgiven av otroligt inspirerande vänner och andra artister som bara förstår sig på mig. Vilket gör hela skillnaden.


Kärlek gör all skillnad!


Oavsett det är som artist eller ett fan, inspirerar musik oss alla. Vi hitt-ar alla inspiration i varandra. Är just samarbete viktigt för dig kreativt?

– Jag älskar att samarbeta, med rätt personer! För mig så är samarb-eten oumbärliga för att kunna växa kreativt. Jag lämnar alltid rumm-et med att ha lärt mig nånting... eller med att ha känt mig inspirerad.


Så det finns inga riktiga nackdelar för mig!


Kom det sig alltid lätt för dig att uttrycka dig kreativt... utan att tveka?

– Absolut inte, det önskar jag att det hade vart! Efter att ha vuxit upp på ett mindre ställe, ansågs musik alltid vara ett olämpligt karriärval, och för att vara rättvisa så kräver det mycket arbete! Men efter att ha flyttat till Melbourne öppnades så många dörrar, som verkligen tillät och gjorde det möjligt för mig att jaga efter det som jag ville få göra...


Och här är vi!


'Fever Dream' EP:n är inte den enda som nu är ute i världen, det är du så även. Du har varit ute bland oss här i Europa ett tag. Hur har du firat re-leasen då du varit här. Nån chans att man kan se dig uppe på scenerna?

– Ja! Det är min första gång i Europa. Och det är ärligt talat den mest fantastiska upplevelsen att vara här! Jag var ute på en turné som för- band åt min tjej Tones i några veckor före, så det här har varit för att njuta av en semester. Inga personliga spelningar, bara här för att nj-uta av solskenet och låta det "bli vad det blir" med EP-skivan... men... med det sagt så betyder det inte att några spelningar inte dyker upp.


I en snar framtid.


INTERVJU DE DANIEL JOHN
bottom of page